Miesiąc: grudzień 2021

Nowy numer rachunku bankowego ds. obsługi dłużników alimentacyjnych

Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Domanicach informuje, iż od dnia 01.01.2022 r. zmieni się numer rachunku bankowego na które należy dokonywać zwrotów zadłużenia od dłużników alimentacyjnych. Od nowego roku 2022 zwroty zadłużenia alimentacyjnego należy dokonywać na rachunek bankowy: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domanicach w MBS Zbuczyn o/Wiśniew nr 93 9198 0003 2600 1049 2000…PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 PODPROGRAM 2021

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM 2021 CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2021 – czerwiec 2022, a jej celami szczegółowymi są: organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji…„posiłek w szkole i w domu”- 2021 r.

„Posiłek w szkole i w domu” – 2021 r. POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU Projekt dofinansowany ze środków przekazanych przez Wojewodę Mazowieckiego w ramach programu wieloletniego ”POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” na lata 2019 – 2023 Źródło finansowania: Projekt finansowany jest ze środków budżetu państwa w ramach dotacji celowej oraz środków gminy. Cel…