ZMIANY W FUNKCJONOWANIU URZĘDU

INFORMUJEMY, ŻE W ZWIĄZKU Z OBECNĄ SYTUACJĄ EPIDEMICZNĄ INTERESANCI URZĘDU GMINY DOMANICE I GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DOMANICACH BĘDĄ OBSŁUGIWANI TYLKO W SALI NA PARTERZE, PO UPRZEDNIM TELEFONICZNYCZNYM UMÓWIENIU WIZYTY.

 

PROSIMY O TELEFONICZNE UMAWIANIE WIZYT:

URZĄD GMINY                TEL. 25 63 129 82

GOPS                            TEL. 25 63 129 83 LUB 664 374 029

 

 

AGNIESZKA KARPIARZ                                             JERZY ZABŁOCKI

KIEROWNIK GOPS                                             WÓJT GMINY DOMANICE