Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domanicach informuje, że od dnia

24.08.2020 r. od godz. 13:00

dla osób posiadających skierowanie z Gminy Domanice będzie wydawana żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Żywność będzie wydawana w świetlicy wiejskiej w Urzędzie Gminy Domanice.