„Komunikat z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie koronawirusa”

Domanice, dnia 16 marca 2020 roku

KOMUNIKAT

W związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemiologicznego, związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, oraz w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców Gminy Domanice, od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania wprowadzone będą następujące zmiany w obsłudze interesantów Urzędu Gminy Domanice i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domanicach mieszczących się w Domanicach 52.

W celu załatwienia wszelkich spraw urzędowych proszę o kontakt w następujących formach:

e-PUAP identyfikator: ugdomanice, gopsdomanice

e-mail: ugdomanice@wp.pl lub gopsdomanice@wp.pl

lub telefonicznie: 25 63 129 82 (UG) lub 25 63 129-83 (GOPS).

Ponadto proszę o dokonywanie wpłat poprzez systemy bankowości elektronicznej na konto prowadzone przez Międzygminny Bank Spółdzielczy w  Zbuczynie Oddział Wiśniew:

  1. za podatek od nieruchomości, rolny i leśny

na konto o numerze 96 9198 0003 0100 1270 2001 0008,

  1. za wodę i ścieki na konto o numerze 26 9198 0003 0100 1270 2001 0007,
  2. za odpady komunalne na indywidualny rachunek wskazany w zawiadomieniu.

Bezpośredni kontakt z pracownikami Urzędu Gminy lub Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej możliwy będzie wyłącznie w sprawach pilnych po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z właściwym pracownikiem.

Wszelkie dane kontaktowe, numery kont bankowych i inne aktualne dane są dostępne także na stronach internetowych: www.domanice.eu, bip.domanice.eu/, www.gops.domanice.eu, www.domanice.eu/bip.gops.

Wójt Gminy Domanice

/-/ Jerzy Zabłocki