Komunikat Wójta Gminy Domanice

Domanice, 13 marca 2020 roku

WÓJT GMINY DOMANICE

K O M U N I K A T

W związku z decyzją Rządu RP wynikającą z konieczności zapobiegania rozpowszechniania koronawirusa w Polsce zwracam się z apelem do interesantów Urzędu Gminy Domanice i jednostek podległych o ograniczenie wizyt w tych instytucjach do niezbędnie koniecznych. Proszę o korzystanie z kontaktu drogą telefoniczną 25-631-29-81 lub mailową: ugdomanice@wp.pl.

Apeluję do wszystkich mieszkańców o ograniczenie przebywania w miejscach publicznych oraz – jak to możliwe – pozostanie w domu.

Proszę o bezwzględne przestrzeganie zasad higieny, przede wszystkim o dokładne mycie rąk.

Zachowujmy rozwagę i zdrowy rozsadek. Nie panikujmy, ale też nie wystawiajmy się niepotrzebnie na ryzyko zakażenia.

Wójt

/-/ Jerzy Zabłocki