PODPROGRAM 2018 – efekty Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domanicach przy współpracy Bankiem Żywności w Siedlcach realizowała/ło Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie wrzesień 2018 – czerwiec 2019. Osoby…