bus 500+

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że dnia 28 czerwca o godz. 11:00 przed budynkiem Urzędu Gminy będzie realizowana nowa akcja informacyjna – dotyczącą programu 500 plus.

Do akcji promocyjnej zapraszam samorządowców oraz  Kierowników GOPS, MOPS, PCPR – w kontekście udzielania odpowiedzi na pytania mieszkańców.

Bus 500 plus to specjalna akcja promocyjno-informacyjna Urzędów Wojewódzkich, w trakcie której specjalne oznakowane samochody będą odwiedzały gminy leżące na terenie Delegatury Siedlce.

Podczas wizyty mieszkańcy będą mogli uzyskać informacje na temat programu, a także pomoc w wypełnieniu wniosku. Dodatkowo  zainteresowani otrzymają ulotki i inne materiały informacyjne.

Program „Rodzina 500 plus” to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Nowy Program zakłada 500 zł na każde dziecko począwszy od pierwszego bez konieczności spełniania kryterium dochodowego.

Z wyrazami szacunku

Anna Kaszuba

Kierownik Delegatury
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
w Siedlcach

MUW