HARMONOGRAM PORAD SPECJALISTYCZNYCH NA MIESIĄC CZERWIEC 2019 W RAMACH DZIAŁALNOŚCI PUNKTU KONSULTACYJNEGO

11.06.2019 r.

PRAWNIK – 13:00 – 17:00

10.06.2019 r.

PSYCHOLOG – 13:00 – 17:00

17.06.2019 r.

PSYCHOLOG – 13:00 – 17:00

25.06.2019 r.

TERAPEUTA – 13:00 – 17:00

Punkt Konsultacyjny mieści się w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domanicach na parterze – lokal nr 5.

Działalność punktu będzie finansowana ze środków GOPS (zapewnienie obsługi), Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (zatrudnienie specjalistów).

Serdecznie zapraszamy.