Kryteria dochodowe z pomocy społecznej

Kryteria dochodowe z pomocy społecznej

zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych od 1 października 2018 roku wynoszą;

kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej – 701,00 zł

kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie – 528,00 zł

kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego – 308,00 zł

Kryteria dochodowe z pomocy społecznej w celu uzyskania pomocy w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”

Kryterium dochodowe podwyższone do 150% kryterium podstawowego

kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej – 1.051,50 zł

kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie – 792,00 zł x liczba osób w rodzinie

Kryteria kwalifikalności osób do statusu osoby najbardziej potrzebującej pomocy w formie artykułów żywnościowych w Programie

POMOC ŻYWNOŚCIOWA”

kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej – 1.402,00 zł

kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie – 1.056,00 zł

Kryteria dochodowe zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych

kryterium dochodowe – 674,00 zł

kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie z niepełnosprawnością – 764,00 zł

kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego za 2017 rok – 3.399,00 zł

Kryteria dochodowe zgodnie z ustawą o świadczeniach wychowawczych 500+

kryterium dochodowe – 800,00 zł

kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie z niepełnosprawnością – 1.200,00 zł

kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego za 2017 rok – 3.399,00 zł