Kryteria dochodowe z pomocy społecznej zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych od 1 października 2018 roku wynoszą; kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej – 701,00 zł kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie – 528,00 zł kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego – 308,00 zł Kryteria…