Harmonogram Porad Specjalistycznych na miesiąc Listopad 2018 r. w ramach działalności Punktu Konsultacyjnego

6.11.2018 r.

PRAWNIK – 13:00 – 17:00

19.11.2018 r.

PSYCHOLOG – 13:00 – 17:00

20.11.2018 r.

PSYCHOLOG – 13:00 – 17:00

27.11.2018 r.

TERAPEUTA – 13:00 – 17:00

Punkt konsultacyjny mieści się w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domanicach na parterze – lokal nr 5.

Działalność punktu będzie finansowana ze środków GOPS (zapewnienie obsługi), Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (zatrudnienie specjalistów).

 

Serdecznie zapraszam,

Marlena Paczek

Kierownik GOPS