Dzień: 2018-10-12

ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY DOMANICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2019 R.

Szanowni Państwo,  zapraszam do udziału w konsultacjach społecznych „Rocznego programu współpracy Gminy Domanice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r”. Projekt UCHWAŁY RG Domanice ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH   Marlena Paczek Kierownik GOPSCzyste powietrze w Gminie Domanice

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domanicach informuje, że dnia 16.10.2018 r. (wtorek) w WDK Domanice, Domanice 52, 08-113 Domanice o godz. 18:00 odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące Programu CZYSTE POWIETRZE. Marlena Paczek Kierownik GOPS