Dzień: 2018-08-27

Stypendia na rok szkolny 2018/19

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domanicach informuje, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019 należy składać w siedzibie tut. Ośrodka w terminie od 3 do 14 września 2018r. (termin nieprzekraczalny). O stypendium szkolne może ubiegać się uczeń, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, u którego w rodzinie dochód na jednego członka nie…Dożywianie finansowane przez GOPS Domanice w roku szkolnym 2018/19

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domanicach informuje, że objęcie dożywianiem dzieci w szkole w okresie od dnia 1.09.2018 r. do 31.12.2018 r.  wymaga złożenia odpowiedniego wniosku. Wniosek należy składać w siedzibie tut. Ośrodka. Wniosek nie wymaga żadnej szczególnej formy.  Warunkiem udzielenia w/w pomocy jest spełnienie warunków przewidzianych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U.z…