PODPROGRAM 2017 – efekty Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domanicach z terenu województwa mazowieckiego. przy współpracy Bankiem Żywności w Siedlcach realizowała/ło Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017…