Sędzia Anna Maria Wesołowska w GOPS Domanice

W dniu 24.05.2018 r. Pani Anna Maria Wesołowska, sędzia w stanie spoczynku, znana m.in. z programów telewizyjnych „Sędzia Anna Maria Wesołowska” i „Wesołowska i mediatorzy” autorka wielu publikacji m.in. „Bezpieczeństwo młodzieży, Poradnik prawny”, „Bezpieczna młodzież: program prewencyjno-wychowawczy dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego”, „Zmiany kodyfikacji karnych w zakresie przepisów dotyczących ochrony prawnej małoletnich” i inne przeprowadziła w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Domanicach wykład w ramach działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Domanicach w oparciu o realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Domanice na rok 2018.

Odbyły się dwa wykłady:

  • pierwszy dla uczniami placówek oświatowych działających na terenie Gminy Domanice. Uczniowie otrzymali autografy Pani Sędzi i miały okazje zrobić sobie wspólne zdjęcie,
  • drugi dla przedstawicieli służb działających na terenie gminy na rzecz rodziny tj. pracowników GOPS, członków GKRPA, ZI, Policji a także pedagogów oraz rodziców.

Na spotkaniu z zaproszonymi gośćmi, przedstawicielami instytucji, nauczycielami, rodzicami Pani sędzia Anna Maria Wesołowska poruszała zagadnienia poświęcone tematyce związanej ze współczesnymi zagrożeniami – grooming, zbyt wczesna inicjacja seksualna, cyberprzemoc, internet. Poruszane były kwestie odpowiedzialności karnej nieletnich w związku z nieprawidłowymi zachowaniami w sieci.

Pani Sędzia omówiła kwestie dotyczące ochrony młodzieży przed przemocą i konfliktami z prawem. Pani Sędzia uświadamiała, że coraz więcej młodych ludzi staje przed sądem, coraz młodsi dokonują kradzieży, rozboju, sięgają po alkohol, narkotyki, rozpoczynają współżycie seksualne. Poruszyła także zagadnienia dotyczące niebezpieczeństw, które czyhają na dzieci i młodzież w Internecie. Zwróciła uwagę na problemy przemocy fizycznej i psychicznej w rodzinie. Sędzia Wesołowska omawiając przepisy prawa, powoływała się na własne doświadczenia z sali rozpraw.  Pani Anna Maria Wesołowska szczególnie uwrażliwiała dorosłych, jak ważna jest umiejętność słuchania i rozmawiania z młodym człowiekiem. Sędzia jest autorką licznych publikacji i felietonów z zakresu przeciwdziałania przemocy i podczas prelekcji przytaczała prawdziwe historie, które niejednokrotnie nie kończyły się happy endem.

Podczas wizyty Pani Anna Maria Wesołowska zachęcała przedstawicieli oświaty do aktywnego włączania się w edukację prawną poprzez tworzenie w szkołach tzw. „kącika prawnego”, podkreślała znaczenie edukacji prawnej, przeprowadzaniu lekcji wychowawczych w Sądzie. W „kąciku prawnym” powinny się znaleźć podstawowe informacje prawne, które odnoszą się do życia młodych ludzi i ich rodzin.

Organizatorem konferencji był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domanicach oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Domanicach.

Wydarzenie zostało sfinansowane ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Domanicach.