Liczba miejsc jest ograniczona !!! Decyduje kolejność zgłoszeń.