W okresie od 5 do 12 marca 2018 r. pracownicy socjalni GOPS w Domanicach będą kwalifikować osoby uprawnione do otrzymywania pomocy żywnościowej w Podprogramie 2017, który będzie trwał do końca czerwca 2018 r. Zapisy prowadzimy w celu ustalenia aktualnej liczby osób i rodzin wymagających w/w rodzaju wsparcia. Zapisy koordynuje: Pani Agnieszka Karpiarz – Starszy Pracownik…