Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje specjalistów do realizacji SUO na rok 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domanicach poszukuje specjalistów:

  • pedagoga specjalnego
  • psychologa
  • pedagoga
  • logopedy
  • terapeuty zajęciowego
  • rehabilitanta
  • terapeuty dziecięcego (metody zalecane w terapii dziecka z autyzmem i Zespołem Aspergera).

do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych (SUO) dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie gminy Domanice w 2018 roku
(dyspozycyjność również w godzinach popołudniowych i w weekendy – zakres godzinowy do ustalenia).

 

Oprócz kwalifikacji zawodowych osoba powinna posiadać co najmniej półroczny staż pracy w jednej z następujących jednostek:

1. placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami

rozwoju lub upośledzeniem umysłowym

2. ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym

3. jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi

4. szpitalu psychiatrycznym

5. zakładzie rehabilitacji

 

Wymagane dokumenty:

1. CV

2. dokumentacja potwierdzająca kwalifikacje i doświadczenie zawodowe

3. oferta cenowa za 1 godzinę usług

 

Na ofert oczekujemy do 29 grudnia 2017 r. (decyduje data wpływu do OPS)

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Kierownikiem GOPS:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domanicach

Domanice 52

tel. (25) 63-129-83

e-mail: gopsdomanice@wp.pl (w tytule prosimy podać – Oferta – SUO).