„Zdrowe więzi=zdrowa rodzina”

sosss

Zdrowe więzi=zdrowa rodzina”-  pod takim hasłem odbył się cykl warsztatów dla 32 dzieci oraz 16 dorosłych członków  rodzin z Programu Umacniania Rodziny z  gminy Skórzec i Domanice, w ramach realizacji zadania publicznego zleconego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Na zajęciach  z psychoterapeutą, rodzice pracowali nad więziami, postawami rodzicielskimi,  poczuciem bezpieczeństwa swoim oraz dzieci, a także przyglądali się swojemu poczuciu szczęścia. Uczestniczyli również w wyjazdowych warsztatach terapeutycznych, podnosząc swoje umiejętności komunikacyjne oraz analizując swoje związki pod względem trudności i mocnych stron.

Zajęcia dla dzieci  prowadzone były w formie  warsztatów  profilaktycznych  z wykorzystaniem metody bajkoterapii  i arteterapii, dzięki temu dzieci łatwiej przyswoiły  moralne wzorce i zasady postepowania w trudnych momentach życia rodzinnego. Nazywały poszczególne role członków rodzin i uświadomiły sobie, że są integralną częścią swojej rodziny. Podopieczni mieli okazje do wzięcia udziału w ćwiczeniach kształtujących ich dobrą samoocenę, co sprzyjało budowaniu pozytywnego obrazu samego siebie.

Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.