WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 2018

 

konsultacje spoleczne organizacje

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domanicach informuje, że w dniach 9 – 24 października 2017r. są prowadzone konsultacje społeczne dotyczące projektu programu współpracy Gminy Domanice z organizacjami pozarządowymi. Dla mieszkańców naszej Gminy to bardzo ważny dokument ponieważ dzięki podejmowanej współpracy na terenie naszej gminy funkcjonowały Placówki Wsparcia Dziennego. Treść programu dostępna jest na stronie Gminy Domanice www.domanice.eu a także BIP gminy bip.domanice.eu .

Serdecznie zachęcam do aktywnego włączenia się w prowadzonych konsultacjach.

Marlena Paczek

Kierownik GOPS