PROGRAM PROFILAKTYKI NA 2018 ROK

konsultacje zdjęcie

Szanowni Państwo,  zapraszam do udziału w konsultacjach społecznych „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Domanice na rok 2018”. Termin rozpoczęcia konsultacji oznacza się na dzień:  9 października 2017 roku, termin zakończenia  konsultacji na dzień: 24 października 2017 roku. To bardzo ważny dokument określający działania do realizacji na terenie naszej gminy w zakresie problemu alkoholowego.

Treść projektu programu dostępna jest na stronie gminy www.domanice.eu i BIP gminy bip.domanice.eu