Stypendia socjalne – ogłoszenie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domanicach informuje, że wszystkie wnioski  o stypendia socjalne, które wpłynęły do nas w okresie od 1 do 15 września 2017r. zostały rozpatrzone.

Wszystkie zainteresowane osoby zapraszam po odbiór decyzji do siedziby GOPS. Przypominamy o konieczności dostarczenia faktur potwierdzających dokonanie zakupów, wystawionych imiennie na wnioskodawcę. Faktury będą uwzględniane za okres od 1 lipca do 31 października 2017r. Ostateczny termin na dostarczenie faktur to 3 listopada 2017r.

Realizacją stypendiów socjalnych zajmuje się Pani Agnieszka Karpiarz.