Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domanicach informuje, że wszystkie wnioski  o stypendia socjalne, które wpłynęły do nas w okresie od 1 do 15 września 2017r. zostały rozpatrzone. Wszystkie zainteresowane osoby zapraszam po odbiór decyzji do siedziby GOPS. Przypominamy o konieczności dostarczenia faktur potwierdzających dokonanie zakupów, wystawionych imiennie na wnioskodawcę. Faktury będą uwzględniane za okres od…