Miesiąc: sierpień 2017

Stypendia socjalne na rok szkolny 2017/2018 !!!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domanicach informuje, że w dniach 1-15 września 2017r. będzie przyjmował wnioski o ustalenie prawa do stypendiów szkolnych. Wnioski dostępne są w wersji papierowej w siedzibie ops bądź do pobrania z naszej strony internetowej (zakładka ZADANIA > STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE). Zasady ustalania prawa do tych świadczeń pozostały niezmienione. Przypominamy o…
Zawnioskuj o świadczenia w GOPS w Domanicach na nowe okresy świadczeniowe !!!

W wyniku nowelizacji przepisów został ujednolicony termin składania wniosków o różne formy wsparcia. W efekcie od 1 sierpnia można składać wnioski o świadczenia wychowawcze z programu „Rodzina 500 plus”, świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Warto przypomnieć, że okres zasiłkowy w odniesieniu do świadczeń z funduszu alimentacyjnego pokrywa się z tym okresem świadczeniowym obowiązującym…