Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domanicach poszukuje specjalistów: pedagoga specjalnego psychologa pedagoga logopedy terapeuty zajęciowego rehabilitanta terapeuty dziecięcego (metody zalecane w terapii dziecka z autyzmem i Zespołem Aspergera). do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych (SUO) dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie gminy Domanice (dyspozycyjność również w godzinach popołudniowych i w weekendy – zakres godzinowy do…