II dostawa produktów żywnościowych w ramach PO PŻ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domanicach informuje, że w dniach: 26-27 kwietnia 2017r. będą bezpłatnie rozprowadzane paczki żywnościowe dla najuboższych mieszkańców gminy Domanice. Pomoc żywnościowa będzie realizowana w ramach umowy podpisanej przez Ośrodek z Bankiem Żywności w Siedlcach, a finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Jest to już druga i ostatnia dostawa produktów w ramach Podprogramu 2016.

Produkty, które zostaną do GOPS dostarczone, są przeznaczone do wydania osobom, które zakwalifikowały się do programu i które posiadają skierowanie do otrzymania tej formy pomocy. Osoby, które skierowań nie posiadają tym razem nie będą mogły otrzymać paczki żywnościowej.

Podopiecznych zapraszamy po odbiór paczek żywnościowych:

dnia 26.04.2017r. od godz. 9:30 do godz. 15:00

dnia 27.04.2017r. od godz. 7:30 do godz. 15:00

w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domanicach.

 

***

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od połowy maja 2015 roku rozpocznie się realizacja Podprogramu 2015, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest wspófinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Do końca Podprogramu 2016  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Domanicach, osoby które otrzymają skierowanie, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych.

Do końca czerwca 2017 roku, każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: makaron, ryż biały, herbatniki, mleko, ser podpuszczkowy,  groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy z warzywami , filet z makreli, szynka drobiowa, cukier biały, olej rzepakowy.

Prócz wsparcia żywnościowego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domanicach, realizować będzie cykliczne działania wspierające. Osoby korzystające ze wsparcia Programu w naszym województwie będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

Podprogram 2016 jest kontynuacją Podprogramu 2015, w ramach którego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domanicach objął wsparciem żywnościowym najbardziej potrzebujące osoby i rodziny. Obok dystrybucji paczek, prowadzone były również działania wspierające.