Bank Żywności w Siedlcach oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domanicach zapraszają zainteresowane osoby otrzymujące żywność w ramach PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2016 na warsztaty dietetyczno-kulinarne, które  odbędą się 7 kwietnia 2017 r. od godz. 11.00 w sali Urzędu Gminy Domanice, przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, 08-113 Domanice 52   Warsztaty poprowadzi Pani Lena…