Uwaga Świadczeniobiorcy !!! Przypomnienie o konieczności składania wniosków o świadczenia rodzinne w okresie świadczeniowym 2016/2017

Od dnia 1 listopada 2016r. w świadczeniach rodzinnych obowiązuje nowy okres świadczeniowy który zakończy się w dniu 31 października 2017r. Rokiem bazowym, który jest podstawą do wyliczenia kryterium dochodowego jest rok 2015. Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych wpływają do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domanicach od 1 sierpnia 2016r. i są na bieżąco rozpatrywane. Znaczna część rodzin która miała ustalone prawo do świadczeń rodzinnych do października br. nie złożyła jeszcze wniosku o kontynuację wypłat od listopada br. osoby które nie złożą wniosku do dnia 30 listopada 2016r. utracą prawo do świadczeń należnych za listopad br. Zatem przypominamy i zapraszamy codziennie w godzinach 7:30 -15:30 w dni robocze pokój nr 1A.

Obsługą świadczeniobiorców zajmuje się Specjalista pracy socjalnej Bożena Jaskółka – tel. 25-63-129-83 – pokój 1A parter.