Od dnia 1 listopada 2016r. w świadczeniach rodzinnych obowiązuje nowy okres świadczeniowy który zakończy się w dniu 31 października 2017r. Rokiem bazowym, który jest podstawą do wyliczenia kryterium dochodowego jest rok 2015. Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych wpływają do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domanicach od 1 sierpnia 2016r. i są na bieżąco…