Zajęcia w Placówce Wsparcia Dziennego Promyk – Plakat informacyjny