W Święta nikt nie powinien być głodny – pomoc Caritas

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domanicach w dniu 23 grudnia 2015r. będzie rozdysponowywał pomoc żywnościową przekazaną przez Parafię Nawiedzenia NMP w Domanicach, a pochodzącą ze zbiórki wolontariuszy Caritas. Głównymi kryteriami branymi pod uwagę przy rozdziale żywności będzie: niepełnosprawność, wielodzietność oraz bezrobocie w rodzinie. W pierwszej kolejności jednak pomoc trafi do osób samotnych. Jeżeli znają Państwo osoby potrzebujące z terenu Gminy Domanice, które same z różnych powodów nie mogą zgłosić się osobiście po pomoc, pracownicy GOPS dowiozą te artykuły do ich domów.
Terminy wydawania żywności:
23.12.2015r.  od godziny 7.30 do godziny 13.00
Osoba do kontaktu:
Sylwia Koper – Asystent rodziny