Zapraszam do zapoznania się z Projektem GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE DOMANICE NA 2016 ROK

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domanicach zachęca wszystkich mieszkańców Gminy Domanice do zapoznania się z Projektem

GMINNEGO PROGRAMU

PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

W GMINIE DOMANICE

NA 2016 ROK

który jest dostępny na BIP Urzędu Gminy Domanice w Zakładce Tablica ogłoszeń – Inne.

Ewentualne wnioski i uwagi można zgłaszań do dnia 14 grudnia 2015r. do pracowników GOPS.

KIEROWNIK

/-/ Marlena Paczek