Bezpłatne Szkolenie Komputerowe – ECDL

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domanicach zaprasza na:

BEZPŁATNE SZKOLENIE KOMPUTEROWE

Z CERTYFIKATEM ECDL START 64H

Rekrutacja trwa do 28.07.2015r.

Udział w szkoleniu jest całkowicie darmowy i odbędzie się w Gminie Domanice. Zapisy na szkolenie prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domanicach pod nr tel. (25) 63 129 83

WYMAGANIA:
Uczestnikami szkolenia mogą być wszystkie osoby z wykształceniem maksymalnie średnim w wieku 25 – 64 lat (64 rok życia nie ukończony)
– bezrobotni, emeryci, renciści, osoby pracujące

FIRMA SZKOLENIOWA ZAPEWNIA:
poczęstunek, darmowe szkolenie, bezpłatny egzamin

 MIEJSCE SZKOLENIA:
Gmina Domanice

Kurs trwa 64h, przeprowadzony podczas 16 spotkań. Początek szkolenia 10 sierpnia.

Korzyści płynące z udziału w szkoleniu to przede wszystkim:

  1. Podniesienie swoich kompetencji
  2. Zwiększenie atrakcyjności na rynku pracy
  3. Darmowy udział w szkoleniu o dużej wartości na rynku komercyjnym po którym każdy z uczestników po pozytywnym ukończeniu dostanie prestiżowy certyfikat zaświadczający zdobyte kwalifikacje

    4. Uczestnik po szkoleniu nabędzie umiejętności odnośnie technik informatycznych, użytkowania komputera w sposób      zaawansowany i wydajny (m. in. zarządzanie plikami, zwiększenie wydajności pracy na komputerze, ), przetwarzanie tekstów (m. in. edycja dokumentów, poprawne formatowanie dokumentów, tworzenie tabel, wykresów, korespondencji seryjnej) oraz pełne wykorzystanie Internetu jako nowoczesnego narzędzia w pracy