Zapisy na unijną pomoc żywnościową w GOPS w Domanicach

W okresie od 1 do 10 lipca 2015r., pracownicy socjalni GOPS w Domanicach będą kwalifikować osoby uprawnione do otrzymywania pomocy żywnościowej w Podprogramie 2015, który będzie trwał do lutego 2016r.

Zapisy koordynuje: Pani Agnieszka Karpiarz – Pracownik socjalny

tel. 25 63-129-83.
Kryterium do otrzymania pomocy:
dochód na osobę nie przekraczający 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 813 zł dla osoby samotnej i 684 zł dla osoby w rodzinie.

Osobom uprawnionym pracownicy socjalni wydadzą skierowania, które będą podstawą do wydania osobie artykułów żywnościowych w dniu ich wydawania.

Osoby, które pobierały żywność w grudniu lub styczniu 2014r. muszą zapisać się ponownie!

Według aktualnych informacji w lipcu mają rozpocząć się dostawy produktów do GOPS-u. W tym roku będzie 13 produktów, harmonogramu dostaw jeszcze nie został uzgodniony.

KIEROWNIK GOPS
/-/ Marlena Paczek