W okresie od 1 do 10 lipca 2015r., pracownicy socjalni GOPS w Domanicach będą kwalifikować osoby uprawnione do otrzymywania pomocy żywnościowej w Podprogramie 2015, który będzie trwał do lutego 2016r. Zapisy koordynuje: Pani Agnieszka Karpiarz – Pracownik socjalny tel. 25 63-129-83. Kryterium do otrzymania pomocy: dochód na osobę nie przekraczający 150% kryterium dochodowego uprawniającego do…