Aktualności

INFORMACJA maseczki

  Wójt Gminy Domanice informuje, iż w dniach 26-31 marca 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domanicach będzie wydawał maseczki ochronne dla mieszkańców gminy.   Na jednego mieszkańca przysługuje 4 jednorazowe maseczki.ZMIANY W FUNKCJONOWANIU URZĘDU

INFORMUJEMY, ŻE W ZWIĄZKU Z OBECNĄ SYTUACJĄ EPIDEMICZNĄ INTERESANCI URZĘDU GMINY DOMANICE I GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DOMANICACH BĘDĄ OBSŁUGIWANI TYLKO W SALI NA PARTERZE, PO UPRZEDNIM TELEFONICZNYCZNYM UMÓWIENIU WIZYTY.   PROSIMY O TELEFONICZNE UMAWIANIE WIZYT: URZĄD GMINY                TEL. 25 63 129 82 GOPS                            TEL. 25 63 129 83 LUB…PROGRAM RODZINA 500 +

Od 1 lutego można już składać wnioski o „500+” W celu kontynuacji wypłaty świadczenia wychowawczego i uzyskania prawa do świadczenia na nowy okres rozpoczynający się od 1 czerwca 2021 r., wnioski będzie można składać już od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną, czyli: przez Internet za pośrednictwem portalu Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl , przez bankowość elektroniczną…TRANSPORT NA SZCZEPIENIA PRZECIW COVID-19 W GMINIE DOMANICE

TRANSPORT NA SZCZEPIENIA PRZECIW COVID-19 Mieszkańcom Gminy Domanice, tj. posiadającym aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami, a także osobom mającym obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego względem miejsca zamieszkania punktu szczepień, Gmina Domanice zorganizuje…PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 PODPROGRAM 2020

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODPROGRAM 2020 CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2020 – sierpień 2021, a jej celami szczegółowymi są: organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji…W Wigilię (24.12.2020 r.) Urząd Gminy Domanice będzie nieczynny.

Wigilia_Urząd_Gminy_nieczynnyRegulamin realizacji programu Wspieraj Seniora – Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów

Regulamin realizacji programu Wspieraj Seniora – Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów I. Cel programu Celem programu jest zapewnienie wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Program zakłada pomoc w dostarczeniu…harmonogram porad specjalistycznych na miesiąc listopad 2020 w ramach działalności punktu konsultacyjnego

PRAWNIK – 09.11.2020 r. 12:00 – 16:00  Kontakt telefoniczny PSYCHOLOG – 09.11.2020 r. 10:00 – 14:00 18.11.2020 r. 10:00 – 14:00 Kontakt telefoniczny TERAPEUTA – 30.11.2020 r. 8:15 – 12:15  Kontakt telefoniczny Punkt Konsultacyjny mieści się w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domanicach na parterze – lokal nr 5. Działalność punktu będzie finansowana ze…program „wspieraj seniora”

W związku z obowiązującym stanem epidemii Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych uruchomiło program wspierający ochronę zdrowia i życia osób powyżej 70 roku życia pn: „Wspieraj Seniora”. Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia osób w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie…Ogłoszenie

OGŁOSZENIE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domanicach informuje, że od dnia 24.08.2020 r. od godz. 13:00 dla osób posiadających skierowanie z Gminy Domanice będzie wydawana żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Żywność będzie wydawana w świetlicy wiejskiej w Urzędzie Gminy Domanice.