Aktualności

program „wspieraj seniora”

W związku z obowiązującym stanem epidemii Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych uruchomiło program wspierający ochronę zdrowia i życia osób powyżej 70 roku życia pn: „Wspieraj Seniora”. Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia osób w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie…Ogłoszenie

OGŁOSZENIE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domanicach informuje, że od dnia 24.08.2020 r. od godz. 13:00 dla osób posiadających skierowanie z Gminy Domanice będzie wydawana żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Żywność będzie wydawana w świetlicy wiejskiej w Urzędzie Gminy Domanice.PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 PODPROGRAM 2019

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODPROGRAM 2019 CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2019 – lipiec 2020, a jej celami szczegółowymi są: organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji…informacja

OGŁOSZENIE W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ 500+ I DOBRY START Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domanicach informuje, że w związku ze zbliżającym się nowym okresem ustalania uprawnień do świadczeń nie ma konieczności składania nowych wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego (500+). Świadczenie to przyznane jest do 31 maja 2021 r. i dopiero od lutego 2021 r. będą przyjmowane…Informacja

Informacja W dniu 12.06.2020 r. (piątek) Urząd Gminy Domanice będzie nieczynny. Wójt Gminy Domanice /-/ Jerzy Zabłocki  „Komunikat z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie koronawirusa”

Domanice, dnia 16 marca 2020 roku KOMUNIKAT W związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemiologicznego, związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, oraz w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców Gminy Domanice, od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania wprowadzone będą następujące zmiany w obsłudze interesantów Urzędu Gminy Domanice i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domanicach mieszczących się w Domanicach…Komunikat Wójta Gminy Domanice

Domanice, 13 marca 2020 roku WÓJT GMINY DOMANICE K O M U N I K A T W związku z decyzją Rządu RP wynikającą z konieczności zapobiegania rozpowszechniania koronawirusa w Polsce zwracam się z apelem do interesantów Urzędu Gminy Domanice i jednostek podległych o ograniczenie wizyt w tych instytucjach do niezbędnie koniecznych. Proszę o korzystanie z kontaktu drogą telefoniczną…harmonogram porad specjalistycznych na miesiąc marzec 2020 w ramach działalności punktu konsultacyjnego

PRAWNIK – 26.03.2020 r. 12:00 – 16:00 PSYCHOLOG – 10.03.2020 r. 12:00 – 16:00 16.03.2020 r. 12:00 – 16:00 TERAPEUTA – 30.03.2020 r. 8:00 – 12:00 Punkt Konsultacyjny mieści się w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domanicach na parterze – lokal nr 5. Działalność punktu będzie finansowana ze środków GOPS (zapewnienie obsługi), Stowarzyszenia SOS…harmonogram porad specjalistycznych na miesiąc luty 2020 w ramach działalności punktu konsultacyjnego

PRAWNIK – 20.02.2020 r. 12:00 – 16:00 PSYCHOLOG – 17.02.2020 r. 9:30 – 13:30 18.02.2020 r. 11:30 – 15:30 19.02.2020 r. 9:30 – 13:30 25.02.2020 r. 11:30 – 15:30 TERAPEUTA – 24.02.2020 r. 8:00 – 13:00 Punkt Konsultacyjny mieści się w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domanicach na parterze – lokal nr 5. Działalność…Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODPROGRAM 2019 CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2019 – lipiec 2020, a jej celami szczegółowymi są: organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji…